Länkar

http://www.amalgamskadefonden.se/
http://www.tf.nu/
http://www.kvicksilver.org/
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/96nr3/96-3art3.htm